15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://hrpozitif.net 300 true 0

HR+

Gençlerin Toplumdaki Sesi: Rena Kawasaki

Gençlerin Toplumdaki Sesi: Rena Kawasaki

0 Comments

Yakın çevremize nasıl katkı sağlıyoruz? Yanlış yapılanı görünce ne yapıyoruz? Çocuklarımıza adaleti, iyiliği, doğruyu, yardımlaşmayı nasıl öğretiyoruz? Peki, onlar ne yapıyorlar?

Birçok değer küçük yaşta evlerimizde anne-babamız ve yakın çevremiz tarafından bize öğretiliyor. Bazen bilinçli olarak bazen de olup biteni gözlemleyerek doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi ve ailemizi taklit ederek belli davranış kalıplarını öğreniyoruz. Doğrularımız zamanla prensiplerimizi oluşturuyor. Çoğumuz prensiplerini kendi içinde yaşıyor ancak bazıları bu prensipler doğrultusunda haksızlıklara açık ve net bir şekilde karşı çıkıyor, sadece seslerini yükseltmekle kalmıyor, durumu engellemek için harekete geçiyor ve beraberinde aynı değerleri paylaşanları da aynı uğurda mücadele vermeye ikna ediyorlar. İşte, Rena Kawasaki böyle bir genç aktivist.

Taliban’a karşı mücadelesiyle tanınan Pakistanlı Malala Yousafzai ve İsveçli çevre aktivisti Grenada Thunberg’den sonra, Japon asıllı Rena Kawasaki2022 Uluslararası Çocuk Barış Ödülü’ne layık görüldü. Rena kendi toplumunda gençlerin karşılaştığı eşitsizliklerle savaşması ve toplumu geleceğe taşıyan projeleri gerçekleştirmesiyle Japonya’nın gurur kaynağı olmuş. Dünyaya örnek olabilecek başarılı projeleri ile genç Rena 46 ülkeden 175 adayın arasından sıyrılmış ve Hollanda merkezli Uluslararası Çocuk Barış Ödülü için seçilmiş.

Rena Kawasaki 2005 Osaka doğumlu bir genç kız. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen birçoğumuzun yaşamına sığdıramadığı nitelik ve nicelikte projeleri başlatmış, tamamlamış, topluma hizmet etmek üzere hem gönüllü olarak hem de kurumsal dünyada birçok şapka giymiş. Osaka International School of Kwansei Gakuin özel okulunda öğrenci. Anne babası ilerleyen yaşlarında Amerika’da okudukları sırada İngilizce öğrenirken kendilerinin çektikleri zorlukları kızları çekmesin diye İngilizce eğitim veren bu uluslararası okulu seçmişler. 

Rena ilkokul çağında dünya genelinde ve Japonya’da yaşayan birçok kendi yaşıtına göre daha iyi şartlarda yaşadığını fark etmiş. Okul kütüphanesinde karşısına çıkan kitap Okyanus Ötesine Okul Çantaları (Randsels Across the Ocean) projesini anlatıyormuş. Proje Japon çocuklarının okul çantalarını Afganistan’daki çocuklara ulaştırmasını amaçlıyormuş. Savaşın çocukların yaşamlarından götürdükleri, yoksulluk, en temel şekliyle hayatta kalma mücadelesi ile, Japonya’dan gelen bu kalem, defter, kitaplarla dolu sağlam çantalar, okul binalarının, sınıflarının yıkıldığı bir ortamda, üstüne yazabildikleri okul sıraları olarak da kullanılmış ve çocukların eğitimlerine devam etmelerine olanak vermiş. Kawasaki çoğu zaman istemeye istemeye gittiği veya hafife aldığı okula gitmenin ne kadar değerli bir ayrıcalık olduğunu görmüş. Kendinin kolaylıkla ulaştığı gündelik şeylerle Afgan çocukların şartlarını karşılaştırınca bu eşitsizlik onu kızdırmış ve kendi imkanlarına sahip olmayan çocuklar için mücadele etmeye karar vermiş.

Rena değişimin politikayla mümkün olabileceğini düşünmüş ve eğitim ve gençlerin politikaya ilgilerini arttırmak üzerine projeler başlatmış. 14 yaşındayken çocukların değişimin parçası olmasına imkân veren bir dijital sistem yaratmayı hedeflemiş ve Earth Guardians Japan adında bir sivil toplum örgütü kurmuş. Bu yeni dijital sistem içerisinde, Covid dönemi yaygınlaşan sanal toplantılar düzenleyerek okulları ve valilik ve belediye gibi yerel otoritelerle bağlantıya geçirmiş. Kurum tarafından başlatılan Polichat adındaki online chat platformuyla gençlerin doğrudan politikacılara ulaşmaları ve politikaya uzak duran Japon gençlerinin kendi geleceklerini belirleyen sosyo-ekonomik konulara duyarlı ve farkında olmalarını sağlamış. Ayrıca, Earth Guardians Osaka’da bulunan Juso nehrinin temizlenmesinde çalışmış ve girişimcilik alanında projeleri olan öğrencilerin iş fikirlerini sunabilecekleri ve yatırımcı bulabilecekleri bir genç proje fonlama fuarı düzenlemiş. 

Rena’nın başarılı girişimleri sayesinde, Earth Guardians Japon hükümetinin çevre bakanlığıyla resmi olarak ortak çalışmalar yürütmekte. Japon hükümeti Japonya’nın en büyük alışverişi ve enerji santrali gibi yeni projelerde Rena ve ekibine danışmakta. Earth Guardians bugün Japonya genelinde 11-18 yaşlarında 50 üyesiyle, gençlerin ülkenin politikasında sesi oluyor.

Rena, Japon şehirlerinin önümüzdeki 50 ila 100 yıl içindeki uzun soluklu gelişimini planlayan Tokyo ESG projesinde aktif olarak çalışmakta. Projenin amacı, Tokyo’yu 37 milyon nüfusuyla doğa ve kolaylığı harmanlayan bir sürdürülebilir şehir haline getirmek. Rena aynı zamanda biyoyakıt, sürdürülebilir yiyecek gibi çözümlerle çevre problemlerine odaklanan biyoteknoloji firması Euglena’ya Chief Future Officer (CFO) olarak seçilmiş. Firmanın Rena’yı CFO atamalarındaki amaç, şirketin operasyonlarında gençlerin görüşlerinin yansıtıldığında emin olmak. Rena, sürdürülebilirliği sadece çevre problemleriyle kısıtlamıyor, sosyal eşitsizliğin temelden çözülmesi gerekliliğine dikkat çekiyor. Öyle bir sistem olmalı ki, kimse arkada kalmamalı. Euglena adına düzenlediği Geleceğin Zirvesi’nde çevrenin, fiziksel ve duygusal iyilik inovasyonu adı altında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Kawasaki liseyi bitirdikten sonra, yurtdışında siyaset bilimi ve sosyoloji okumayı planlıyor. Sosyal problemleri çözmeye devam etmek ve gençlerin hükümete katılımlarını arttırmak istiyor. Gelecekte kariyer olarak hedefi kamu sektöründe çalışmak. Kendini kadınları, gençleri ve hakları yenilen azınlıkları desteklemeye adamak istiyor. Geçmişte haksızlığa uğrayanlar için duyduğu kızgınlık bugün yerini değişim yapmak için heyecana dönüşmüş durumda. 

Geleceğin dünyasını yaratmak yolunda, gençlerin sözlerinin duyulduğu yerel sistemler ve Kawasaki gibi azimli, vizyoner gençlerin liderliği lazım. 

Previous Post
GPT Hem MBA Hem Doktor Adayı
Şirketiniz Depreme Hazır mı?
Next Post
Şirketiniz Depreme Hazır mı?

0 Comments

Leave a Reply