15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://hrpozitif.net 300 true 0

HR+

faklı ırk
Çeşitlilik yönetilirse ‘zenginlik’, yönetilmezse ‘tehlike’ olur

ÇEŞİTLİLİK YÖNETİLİRSE ‘ZENGİNLİK’, YÖNETİLMEZSE ‘TEHLİKE’ OLUR

0 Comments
Yazar: Ela Erozan Gürsel Farklı kültür, dil, din ve ırka mensup bireylerin bir arada çalıştığı şirketler vardır. Farklılıkların iyi yönetilmesi önemlidir. Aksi halde şirket içinde birtakım çatışmalar yaşanması olağandır. Çatışmaları ortadan kaldırmak için en etkili yol; her çalışanın ırk, etnik köken, kültür, dil, din, cinsel eğilimi, fiziksel yeterlilik düzeyi ve aile yapısını anlamak ve her…Read More